REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LAMINARNE.PL

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem: www.farmacis.pl – dalej: Sklep.
2. Właścicielem Sklepu jest Jolanta Prajs, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FARMACIS Jolanta Prajs, adres do doręczeń: ul. Juranda 4a 62-030 Luboń NIP 777-119-77-19 – dalej: Sprzedający.
3. Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – dalej: Klient.
4. Optymalne wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, przez jaki obsługiwany jest Sklep, są następujące:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 6.0 lub nowszej lub Opera w wersji 8.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 13.0 lub nowszej,
b)  włączona obsługa Java i cookies.
5. Korzystanie z usług Sklepu możliwe jest po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: www.farmacis.pl/regulamin.

II. Zakupy

A. Rejestracja Klienta


1. W celu złożenia zamówienia konieczna jest uprzednia rejestracja Klienta, a następnie zalogowanie się do indywidualnego panelu.
2. Rejestracja wymaga podania przez Klienta następujących danych:
a) imię i nazwisko lub firma Klienta,
b) adres zamieszkania lub siedziby,
c) adres do korespondencji,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu kontaktowego,
f) w przypadku Klientów niebędących konsumentami – numer identyfikacji podatkowej.
3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest elementem niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.
5. Rejestracja Klienta potwierdzona zostanie mailem, wygenerowanym automatycznie przez Sklep i przesłanym na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy rejestracji. Mail zawiera link aktywujący, który należy kliknąć lub przekopiować w pasek adresu przeglądarki w celu dokończenia rejestracji.
6. Logowanie Klienta odbywa się za pomocą adresu poczty elektronicznej Klienta, podanego przy rejestracji, i obranego przez Klienta hasła, składającego się z minimum 6 znaków.

B. Składanie zamówień i oferta Sprzedającego

1. Oferta Sprzedającego podana na stronach Sklepu dotyczy tylko zakupów dokonywanych u Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu. Oferta jest aktualna tak długo, jak długo widnieje na stronie Sklepu, chyba że na stronie Sklepu wyraźnie zaznaczono inaczej (np. „oferta ważna do dnia ...........”, „oferta ważna do wyczerpania zapasów”).
2. Produkty przedstawiane na stronie Sklepu są dostępne w magazynach Sprzedawcy. W razie tymczasowej niedostępności produktu oraz gdy produkt musi zostać sprowadzony od dostawcy Sprzedającego, czas realizacji może ulec wydłużeniu. Jeżeli zachodzić będzie taka sytuacja, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony drogą mailową oraz telefonicznie. W takim przypadku Klient uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w całości lub w części.
3. Podane ceny wszystkich towarów wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. W podaną cenę nie jest wliczony koszt dostawy.
4. Złożenie zamówienia następuje kliknięcie ikony „do koszyka”, znajdującej się obok strony wybranego produktu, po uprzednim wyborze przez Klienta rodzaju produktu z dostępnych opcji oraz wskazaniu ilości zamawianych produktów.
5. Klient przy składaniu zamówienia ma możliwość wyboru następujących form płatności:
a) przelewem bankowym (przedpłata na konto),
b) gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem).
6. W przypadku wyboru formy przelew bankowy, towar będzie wysyłany po wpływie pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu.
7. Zamówienia przyjmowane są przez Sprzedającego całodobowo za pośrednictwem sklepu internetowego www.farmacis.pl. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy uważa się za złożone w najbliższym dniu roboczym.

C. Realizacja zamówień i dostawa

1. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
2. Realizacja zamówień następuje tylko w dni robocze.
3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta w razie płatności przy odbiorze lub od dnia odnotowania wpłaty na koncie Sklepu w razie płatności przelewem bankowym.
4. Zamówione przez Klienta produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie.
5. Do każdej przesyłki dołączony zostanie dowód zakupu (faktura VAT) oraz karty gwarancyjne.
6.  Koszt dostawy pokrywa Klient. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej kwotę 250 zł netto koszty dostawy pokrywa Sprzedający.
7. Koszt dostawy wynosi 14,35 zł netto.
8. Koszt dostawy zostanie wyodrębniony w dowodzie zakupu jako osobna pozycja.
9. Przy odbiorze Klient powinien sprawdzić stan przesyłki i zamieścić wynik sprawdzenia w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący powinien zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
10. Za skutki zdarzeń losowych, na które Sprzedający nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy, w tym działanie siły wyższej (pożar, powódź, strajk itd.), Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

III. Prawo odstąpienia

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klientowi będącemu konsumentem  przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od dnia wydania towaru..
2. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie wykonania przez Klienta prawa odstąpienia, świadczenia Stron podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Klient ponosi koszty przesyłki towaru do Sklepu.
4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IV. Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W reklamacji należy podać imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia, numer dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przyczyny reklamacji (wady towaru).

V. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie oraz wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania lub usunięcia.
3. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedającego. W terminie dwóch tygodni przed wprowadzeniem zmian Sprzedający powiadomi Klientów o zmianach regulaminu drogą mailową oraz ogłosi zmiany na stronie internetowej Sklepu. Akceptacja nowego brzmienia regulaminu, o którą Klient zostanie poproszony przy pierwszym logowaniu po wprowadzeniu zmian, jest warunkiem składania i dalszych zamówień. Zmiany regulaminu nie wpływają na status i realizację zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian w regulaminie oraz nie zmieniają praw i obowiązków Klienta i Sprzedającego.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz – w przypadku konsumentów - ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
  

Regulamin Cookies

 
1. Czym są pliki cookies.
 
Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
 
2. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.
 
Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.
 
3. Do czego używamy plików cookies.
 
Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.
 
4. Usuwanie i wyłączanie plików cookies
 
Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).