Naszymi klientami byli m.in.:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medyczna we Wrocławiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny Politechnika Warszawska Politechnika Łódzka

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Politechnika Warszawska Politechnika Łódzka